၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္

ရွမ္းေျမာက္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တရုတ္အခန္းက႑

၂ဝ၁၉ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ရွမ္းေျမာက္ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ တရုတ္အခန္းက႑ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔