၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ

၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔ RFA စကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရခိုင္ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းမ်ား

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔