ယခုသတင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္အားလံုးကို ဖတ္႐ႈန္ News from Asia via RSS

မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ပုံစံတြင္ ေရးသားႏုိင္ပါသည္။ RFA ၏ အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ လုိအပ္လွ်င္ တည္းျဖတ္ျပီး ေဖာ္ျပပါမည္။ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရးျပီးျပီးခ်င္း ခ်က္ျခင္း ျမင္ရမွာ မဟုတ္ပါ။ တင္ျပထားေသာ မွတ္ခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ RFA မွာ တာ၀န္မရွိပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ တျခား မွတ္ခ်က္ေရးသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ ေလးစားျပီး အေၾကာင္းအရာကုိသာ အဓိကထား ေရးသားေစလုိပါသည္။gti soe kyaw ေနရပ္- malaysia :

very thanks

Dec 17, 2014 11:14 AM

    Reply to this comment

aoe ေနရပ္- mlm :

ျမန္မာအေျခစိုက္႐ံုး
ph number သိခ်င္ပါတယ္
ၿပီးေတာ့ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရပါသလဲ
ေျဖၾကားေပးေစလိုုပါတယ္

Apr 04, 2013 08:32 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ဒီဆိုဒ္ကို စိတ္၀င္စားလို႔ပါ

Nov 04, 2011 11:47 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

သတင္းအခ်က္အလက္မွန္ကန္စြာေဖာ္ျပေပးေနမည္ဟုယံုၾကည္စြာျဖင့္..။

Oct 02, 2011 06:03 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ur press release is very indefinite & NOT transparent;
ur press release is very much diplomatic(redTaped) ;
sounds very much န၀တ/နအဖ။
when & how soon will the political prisoners be released?
(immediate & uncoditional release expected)
how soon and how many troops will be called back?
(details of plan expected)
sincerely yours,
hla myint.

Aug 23, 2011 02:58 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

BBC.RFo

Apr 28, 2011 01:09 PM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

GOODs

Mar 29, 2011 09:12 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ရွမ္းတိုင္းရင္းသူေလး။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေလး။ ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလး။ ဗမာအမ်ိဳးသားၾကီး ဟုတ္လာ။ အသံုးအႏွံးေတြေၾကာင္း......မညီညြတ္ႏိူင္ဘူး

Jan 04, 2011 08:03 AM

    Reply to this comment

အမည္မေဖာ္လိုသူ :

ပဲခူးကျဖစ္ရပါတယ္ဒီလိုမ်ဳိးဘယ္ေတာ့မွမျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ဆုေတာင္းပါတယ္

Sep 08, 2010 09:04 PM

    Reply to this comment

မူလသတင္းသိုႛ ဴပန္သၾားရန္

ဆိုက္တခုလံုးသို႔