ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ၂၀၁၉ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ေန႔က တင္ျပေနစဥ္

တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အစီရင္ခံစာမွာ NLD အၾကံျပဳထား

၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာမွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔ အပါအဝင္ NLD ပါတီရဲ႕ အၾကံျပဳ တင္ျပခ်က္ ၁၁၄ ခ်က္ ပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔