ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား။

ဒုကၡသည္ေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစီရင္ခံစာထုတ္

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လက္ခံထားတဲ့အတြက္ ေကာ့ဆက္ဘဇားခရိုင္မွာ သစ္ေတာဧက ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးရတယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ သစ္ေတာနဲ႔ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI
ဆိုက္တခုလံုးသို႔