ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ

ဒီတစ္ပတ္ “ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး” အစီအစဥ္မွာ "ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ၿပီး ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ" ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔