ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး

ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အေျခအေန

ဒီတစ္ပတ္ “ယေန႔ ႏိုင္ငံေရး” အစီအစဥ္မွာ ႏိုင္ငံ့ေရးရာကိစၥေတြထဲက အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေက်းလက္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအေျခအေန အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခံဥပေဒဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔