မုန္တိုင္းေဳကာင့္လဲသၾားသည့္ အရိပ္ရသစ္ပင္မဵား ဴပန္စိုက္ဖိုႛစီစဥ္

လၾန္ခဲ့တဲ့ ႎႀစ္လကတိုက္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္မႀာ ဴပိႂလဲသၾားတဲ့ သစ္ပင္ေတၾေနရာမႀာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတၾက အရိပ္ရသစ္ပင္ သံုးေသာင္း အစားထိုး စိုက္ပဵိႂးမယ္လိုႛ 7-Days အပတ္စဥ္စာေစာင္မႀာ ပၝရႀိပၝတယ္၊
2008-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ေမလ ၄ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သစ္ပင္ႎႀင့္ ဓာတ္တိုင္မဵား လဲကဵေနသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္စ္ ဆိုင္ကလံုး ေလမုန္တိုင္း ကဵေရာက္႓ပီးေနာက္ ေမလ ၄ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ သစ္ပင္ႎႀင့္ ဓာတ္တိုင္မဵား လဲကဵေနသည္ကို ဤကဲ့သိုႛ ေတၾႚဴမင္ရပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

မုန္တိုင္းေဳကာင့္ သက္ရင့္သစ္ပင္နဲႛ အရိပ္ရ အပင္ တေသာင္းသံုးေထာင္ေကဵာ္ လဲသၾားတယ္လိုႛ တာဝန္ရႀိသူတဦး ေဴပာတာကို စာေစာင္က ကိုးကားေဖာ္ဴပပၝတယ္။ ဒီထဲက အပင္ေဴခာက္ေထာင္ကို ဴပန္ထူခဲ့တယ္လိုႛဆိုပၝတယ္။

ေနာက္ငၝးႎႀစ္ဳကာရင္ ရန္ကုန္႓မိႂႚဟာ နဂိုအတိုင္း ဴပန္ဴဖစ္လာလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ရတယ္လိုႛ အဲဒီတာဝန္ရႀိသူက ေဴပာပၝတယ္။

မုန္တိုင္းေဳကာင့္ သစ္ပင္ေတၾလဲဴပိး သစ္ကိုင္းသစ္ခက္ေတၾ အကဵိႂးအပဲ့ေတၾဟာ အိမ္ေတၾေပၞလဲကဵသလို ဓာတ္တိုင္ေတၾ ဝၝယာ႒ကိႂးေတၾေပၞလည္း လဲကဵ႓ပီး လမ္းေတၾလည္း ပိတ္သၾားခဲ့ပၝတယ္။

မုန္တိုင္းတိုက္႓ပီး ႎႀစ္လဳကာခဵိန္မႀာေတာ့ လဲကဵခဲ့တဲ့ သစ္ပင္အားလံုးနီးနီး ရႀင္းလင္းပစ္႓ပီး ေလလံတင္ဖိုႛ ေဴမလၾတ္တဲ့ေနရာမႀာ စုပံုထားပၝတယ္။

ဴပည္တၾင္းကေရာ ဴပည္ပလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကပၝ သက္တမ္း ႎႀစ္သံုးဆယ္က ႎႀစ္တရာရႀိတဲ့ သစ္ဴမစ္ေတၾကို လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဝယ္ယူခၾင့္ေပးတယ္လို သိရပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFAမႀ ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထာပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔