"ႏႈတ္" ျဖင့္ စာေရးၾကသူမ်ား

က်ဆင္းလာေနတဲ့ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းနဲ႔အတူ ျမန္မာ့စာေပေလာကလည္း အေတာ္ အထိနာေနပါတယ္။ စာေရးသူေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ပ်က္ေနတာေၾကာင့္ စာေရးမယ့္အစား စာေပ ေဟာေျပာပြဲေတြကိုသာ အားကိုးေနရပါတယ္။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔