က်ေနာ္တုိ႔ဘဝ က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာ

က်ေနာ္တုိ႔ဘဝ က်ေနာ္တုိ႔ကမၻာ

အပတ္စဥ္ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးခင္ေမာင္စုိး တင္ဆက္ေနတဲ့ “က်ေနာ္တုိ႔ ဘဝ က်ေနာ္တုိ႔ ကမၻာ” အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကမာၻနဲ႔ RFA ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဘဝေတြကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ပါ။

တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ဆိုက္တခုလံုးသို႔