ကချင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်တိုင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၆ (သတင်း)

ဧပြီ ၆ (ဆောင်းပါး)

ကချင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ကရင်နီဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ကရင်နီဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၇ (သတင်း)

ဧပြီ ၇ (ဆောင်းပါး)

ကရင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၈ (သတင်း)

ဧပြီ ၈ (ဆောင်းပါး)

ကရင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ချင်းဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ချင်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၉ (သတင်း)

ဧပြီ ၉ (ဆောင်းပါး)

ရှမ်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၃ (သတင်း)

ဧပြီ ၃ (ဆောင်းပါး)

ရှမ်းဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

မွန်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

မွန်ဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၄ (သတင်း)

ဧပြီ ၄ (ဆောင်းပါး)

ရခိုင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

ဧပြီ ၅ (သတင်း)

ဧပြီ ၅ (ဆောင်းပါး)

ရခိုင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ဆိုက်တခုလုံးသို့