ကချင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်တိုင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၃၀ (သတင်း)

မတ် ၃၀ (ဆောင်းပါး)

ကချင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ကရင်နီဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ကရင်နီဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၄ (သတင်း)

မတ် ၂၄ (ဆောင်းပါး)

ကရင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၅ (သတင်း)

မတ် ၂၅ (ဆောင်းပါး)

ကရင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ချင်းဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ချင်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ချင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၆ (သတင်း)

မတ် ၂၆ (ဆောင်းပါး)

ရှမ်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၇ (သတင်း)

မတ် ၂၇ (ဆောင်းပါး)

ရှမ်းဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

မွန်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

မွန်ဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၈ (သတင်း)

မတ် ၂၈ (ဆောင်းပါး)

ရခိုင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။

မတ် ၂၉ (သတင်း)

မတ် ၂၉ (ဆောင်းပါး)

ရခိုင်ဘာသာ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်

ဆိုက်တခုလုံးသို့