ရခိုင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာမှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ရှိပါတယ်။

နိုဝင်ဘာ ၁၇ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၇ (ဆောင်းပါး)

ကချင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ  တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာ အပတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကချင်ဘာသာဖြင့်  အသံလွှင့်လျက်ရှိပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၈ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၈ (ဆောင်းပါး)

ကရင်နီဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကရင်နီဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ရှိပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၉ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၉ (ဆောင်းပါး)

ကရင်ဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း မနက်ပိုင်းတွင် ကရင်ဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ရှိပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၃ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၃ (ဆောင်းပါး)

ချင်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေရာ အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့တိုင်း မနက်ပိုင်းမှာ ချင်းသာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၄ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၄ (ဆောင်းပါး)

ရှမ်းဘာသာ အသံလွှင့်အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ်တွေကို ထုတ်လွှင့်နေရာမှာ အပတ်စဉ် သောကြာနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရှမ်းဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ရှိပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၅ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၅ (ဆောင်းပါး)

မွန်ဘာသာ အသံလွှင့် အစီအစဉ်

လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မှ တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်နေရာ အပတ်စဉ် စနေနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မွန်ဘာသာဖြင့် အသံလွှင့်လျက်ရှိပါသည်။

နိုဝင်ဘာ ၁၆ (သတင်း)

နိုဝင်ဘာ ၁၆ (ဆောင်းပါး)

ဆိုက်တခုလုံးသို့